You are here

Historia Zakładów Górniczo - Chemicznych POLIFARB w Złotym Stoku

Monografia historyczna Zakładów Górniczo-Chemicznych

„Polifarb” Złoty Stok

Autor: Ryszard Runkowski

O dokumencie:

Udostępniana monografia to unikalne opracowanie dotyczące historii Zakładów Górniczo-Chemicznych „Polifarb” w Złotym Stoku, od 1945 r. do 1975 r.
Napisał ją, w 1982, roku Ryszard Runkowski (1930 - 2009) na polecenie dyrektora Zakładów Tworzyw i Farb Juliusza Woźniaka (1925 - 2008). Pisał ją, wzorując się na podobnych monografiach wydanych wcześniej drukiem i z podobnym przeznaczeniem. Autor monografii pełnił wtedy funkcję kierownika zespołu kontroli wewnętrznej, miał więc nieograniczony dostęp do informacji zgromadzonych w archiwum i przechowywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych zakładu. Korzystając z tej wiedzy zebrał w 40 tabelach, szczegółowe informacje liczbowe obrazujące podstawowe dziedziny działalności zakładu.

Rok 1975 zamykał okres działalności ZGChem „Polifarb” Złoty Stok związany z górnictwem. W następnym roku zakłady te połączyły się z Zakładami Chemicznymi "Termoplast-Erg" Mąkolnie. Połączone zakłady przyjęły wpierw nazwę: Zakłady Górniczo-Chemiczne Przemysłu Tworzyw i Farb, którą w 1977 roku zmieniły na Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku. Zgodnie z przyjęto nazwą zakłady rozwijały się już wyłącznie w kierunku przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkcji surowców do farb i samych farb.

Szczególnie dużo miejsca Ryszard Runkowski poświęcił w swojej monografii sprawom zatrudnienia i płac. Mniej wnikliwie opracował tematy dotyczące ogólnie pojętej działalności rozwojowej zakładu. Zupełnie pominął problemy ochrony środowiska, które w latach 70 – tych XX wieku miały już istotny wpływ na działalność produkcyjną zakładu. Znajdziemy w monografii i błędy, szczególnie w nazewnictwie niektórych produktów. Jednak w niczym nie umniejszają one jej wartości jako źródła rzetelnych informacji o Zakładach Górniczo-Chemicznych „Polifarb” w Złotym Stoku.

Kiepskiej jakości kopie maszynopisu tej monografii udostępnił nam Juliusz Woźniak w 2007 roku. Wykonaliśmy z niego kserokopie, a z nich zamieszczone dalej skany.

O autorze:

Ryszard Runkowski urodził się we Francji w rodzinie polskich emigrantów. W 1946 r. przerwał naukę w średniej szkole zawodowej w Saint Etienne i powrócił z rodzicami do Polski. Zamieszkał w Złotym Stoku i rozpoczął naukę w Średniej Szkoły Zawodowej w Ząbkowicach Śl. Po jej ukończeniu pracował, od 1950 do 1990 roku, w Kopalni Arsenu w Złotym Stoku. awansując od referenta do kierownika działu zatrudnienia i płac.

Jerzy Tichanowicz, Eugeniusz Salwach
Złoty Stok, dnia 15 lutego 2011 r.

Pobierz tutaj:

Monografia historyczna Zakładów Górniczo-Chemicznych „Polifarb” Złoty Stok”